کمال کامیابی نیا گفته حتما در دو کارته شدنش برای بازی با السد خیریتی وجود داشته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ پرسپولیسی ها به واژه خیریت حساسیت دارند اماانگار بازیکنان شان هر کدام که کاری را خراب می کنند ، دوست دارند بگویند حتماخیریتی داشته است!

این بار کمال کامیابی نیا که برای اخطارهای نه چندان ضروری و بازی خشن بازی باالسد را از دست داده است ، گفته حتما خیریتی در نبودنش هست بی آنکه لحظه ای فکرکند در تیمی که فقط ۱۳ بازیکن حضور دارد ، نبود حتی یکی از بازیکنان اصلی ، اصلانمی تواند خیریتی داشته باشد!

این خبر حدود ۹ ماه پیش فرستاده شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )