کمیته وضعیت فدراسیون رای خود را درباره شکایت رحمان رضایی از باشگاه برق جدید شیراز اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی شکایت رحمان رضایی از باشگاه برق جدید شیراز، کمیته وضعیت فدراسیون باشگاه مربوطه را به پرداخت مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق رحمان رضایی اعلام کرد. این رای غیرقطعی  است.

این خبر حدود ۶ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.