جدال تماشایی انگلیس و کرواسی یکی از شاهکارهای بازی های ۲۰۱۸ روسیه بود. مسابقه ای پر از اتفاقات هیجان انگیز. یک دوئل حماسی از فوتبال.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رسیدن به این فینال برای هر دو تیم مثل یک تاریخسازی بود. انگلیسی ها که خود را مالک فوتبال می دانند از سال ۱۹۶۶ ، هیچ وقت بهفینال نرسیدند. آنها که سرمربی جوان شان و سربازانش خیلی دوست دارند اتفاق برایشان طوری بیفتد که در بازگشت به لندن ، همگی عنوان سلطنتی بگیرند ، از همان دقیقهاول می خواستند خیلی هجومی کار تیم خسته کرواسی را یکسره کنند. در سوی دیگر اماسربازان دالیچ شجاع بودند. آنها که دوست داشتند تاریخ ساز باشند. آنها که تا بهحال هیچ گاه فینالیست نبودند اما یک تیم جسور و خستگی ناپذیر بودند برای کارهایبزرگ.

بازی را سه شیرها بهتر شروع کردند. کروات هاانگار هنوز خسته بودند. آنها البته یک مشکل بزرگ دیگر هم داشتند ، ضدیت هوادارانروس با تیم شان. ویدا بعد از حذف روسیه از رختکن عکسی گذاشته بود و این برد را بهاوکراینی ها تقدیم کرده بود . کاری که باعث خشم روسها شده بود. آنها اصلا یادشانرفته بود همه دعواهای شان با انگلیسی ها را در این چند سال اخیر. دعوا بر سر میزبانی جام جهانی و دعوا بر سر دعواهایتاریخی بر سر اوکراین. حالا همه روسها انگار فقط از کرواسی کینه به دل داشتند!

در همان شروع بازی بود که انگلیسی ها به فینالامیدوار شدند. یک ضربه کاشته و یک شوت استثنایی از تریپیه ، خیلی سریع سه شیرها راپیش انداخت. آنها در همان نیمه موقعیت های عالی دیگری داشتند که هم لینگارد و همهری کین از دست شان دادند.

در نیمه دوم اما انگار تازه موتور کروات ها روشنشد. کاملا مشخص بود قول و قرارها و حرف های تهییج کننده توی رختکن روی تیم اثرگذاشته است. انگار از جو ورزشگاه هم برای خود بهانه ای ساخته بودند برای بهتربودن. انها پیش آمدن. این بار ایوان پریشیچ ستاره کرواسی در بازی شده بود وینگرچپی که در نقش یک ستاره درخشید. او توانست کل مساوی را با پا و روی سر دفاع انگلیسبزند. یک بار هم توپش به تیر دروازه خورد و با این نتیجه بازی به وقت های تلف شدهرفت.

کرواسی برای سومین بار متوالی در بازی های حذفیباید مسابقه ای ۱۲۰ دقیقه ای را تجربه می کرد . ولی اصلا انگار نه انگار. در ۱۵دقیقه اول وقت های تلف شده ، این پرشیچ بود که توپ را با سانتری استثنایی فرستادبرای برای مانژوکیچ و او از دو قدمی در برابر جردن یکفورد ناکام ماند. بازی به وقتدوم تلف شده رسید. پیکفورد در این کاپ ، ستاره ملی بود و همچنان داشت تیمش را نجاتمی داد.

در دقیقه ۱۰۸ وقت دوم اضافه اما دیگر پیکفورد همنتوانست سد راه کروات ها باشد. باز ایوان پرشیچ ساخت برای ماریو مانژوکیچ و اینستاره کهنه کار ، کسی نبود که دو بار یک اشتباه را بکند. او توپش راگل کرد تاکروات ها در آستانه بزرگترین رویداد زندگی شان باشند.ورزشی تاریخ شان قرار بگیرند.

این خبر حدود ۹ ماه پیش فرستاده شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )