غیراخلاقی تنها توصیفی است که می توان برای اقدام هموطنانمان به کار برد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ از صبح امروز ویدئوهایی منتشر شد از هوادارانهمیشه پرشور ایرانی که این بار شور و هیجان خود را نه در استادیوم و فضای هیجانی شهرهای روسیه که جلویهتل محل اقامت تیم ملی پرتغال و زیر پنجره اتاقی که ستاره این تیم مشغول استراحتبوده بروز داده اند. ویدئویی که نشان می دهد کریس رونالدو پنجره را باز می کند وبه این افراد اشاره می کند که وقت استراحتش است و باید بخوابد یا ویدئویی ازهوادارای که با ذوق و شوق می گوید امشب نمی گذاریم بخوابند تا فردا نای راه رفتننداشته باشند! حالا این که هدف اصلی این هواداران آشفته کردن خواب رونالدو بوده واینکه اجازه ندهند او استراحت کند را همه می دانیم. اما آیا رونالدو بازیکنی استکه این اتفاق روی او تاثیر منفی بگذارد و روز بعد عملکرد ضعیفی داشته باشد یا بدترانگیزه انتقام را در او تقویت می کند و این بازیکن را جری می کند که بهترین عملکردرا در این دیدار خاص داشته باشد. مسابقه ای که هر دو طرف آن به پیروزی نیاز دارندو البته که پرتغالی ها برای این موضوع امکانات بیشتری دارند.

حضور هواداران یک تیم مقابل هتل تیم رقیب البتهچندان بی سابقه نیست. خبرنگاران ایرانی حاضر در روسیه می گویند در همین جام جهانیبازی اول تیم ملی در سن‌پطرزبورگ هتل تیم ملی ایران داخل شهر بود و تقریبا همینموضوع که شب گذشته برای تیم ملی پرتغال رخ داد برای بازیکنان تیم ملی ایران هم اتفاقافتاد. در سارانسک اما هتل تیم ملی ایران برخلاف تیم ملی پرتغال خارج از شهر قراردارد و برای همین از این اتفاق مصون هستند.

این خبر حدود ۲ سال پیش فرستاده شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )