این یک اقدام مثبت است از سوی فدراسیون فوتبال.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛بدون شک انتشار خبرمذاکره با کارلوس کی روش یکی از بهترین خبرهایی است که حال ملی پوشان و خیلی ازهواداران تیم ملی را خوب می کند.اقدامی مثبت از سوی فدراسیون فوتبال که در یکبزنگاه انجام شد.حالا وتی از کی روش در این باره سوال می کنی مثبت حرف میزند.سرمربی تیم ملی قبل از بازی با اسپانیا گفته بود که مهمترین هدف ما جام جهانینیست و ما اینحا هستیم برای اینکه بهترین آمادگی را برای قهرمانی در آسیا به دستبیاوریم.سعی می کنیم در آنجا به موفقیت برسیم.تیم ملی ایران در جام جهانی به دنبالآرزوهایش می گردد و مهمترین هدفش قهرمانی در آسیاست.

با این شرایط حالا خیلی ها از توافق فدراسیوت باکارلوس کی روش حرف می زنند.اتفاقی که فشار روانی را از روی تیم برداشته است و باعثشئخ تا بازیکنان با تمرکز بیشتری فوتبال بازی کنند.شاید تصور خیلی ها این باشد کهبا افزایش دلار این مذاکرات به بن بست خورده باشد اما توجیه یکی از اعضای هیئترییسه فدراسیون در این باره منطقی است.آنجا که گفته بخش عمده ای از پول تمدیدقرارداد کی روش از پاداش های فیفا پرداخت می شود.دلارهایی که برای تبدیل شدن بهارز ایران،وارد سیستم ریالی کشور نمی شود و تا پس از تبدیل با دلار ۴۲۰۰ تومانیبرای رقم کی روش پرداخت شود.قرار بر این شده تا سهم پاداش فیفا به ایران که رقمهنگفتی هم می شود بدون ورود به سیستم ریالی برای تمدید قرارداد کی روش هزینهشود.اتفاقی که می تواند یک راهکار باشد برای اینکه کی روش در ایران بماند.

این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )