AFC براي پزشک سابق پرسپولیس و پزشک کنونی تیم سایپا جهت شركت در دوره تخصصي پزشكي دعوت‌نامه‌ای ارسال کرد.

AFC براي پزشک سابق پرسپولیس و پزشک کنونی تیم سایپا جهت شركت در دوره تخصصي پزشكي دعوت‌نامه‌ای ارسال کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وجیه‌ الله چشمه سری جهت شرکت در دوره  Travelling fellowship program for football medicin   در بانکوک پایتخت تایلند برگزیده و دعوت شده است.

این دوره هر ٢-٣سال یکبار در سطح اسیا و از طرف AFC اجرا می‌شود بدین گونه که AFC طی نامه‌ای از کلیه فدراسیون‌های فوتبال در اسیا در خواست می‌کند که یک پزشک و یک فیزیوتراپ را به عنوان نماینده معرفی کنند تا پس از بررسی تعداد معدودی را با توجه به رزومه افراد معرفی شده  انتخاب وجهت شرکت در این دوره تخصصی که بنام Travelling felloship program for football medicin   است به کشورهای مختلف اعزام می‌کند در این دوره دکتر وجیه الله چشمه سری پزشک سابق پرسپولیس و کنونی سایپا ،انتخاب و ازتاریخ ١٢ اسفند ماه بمدت ١٠ روز در بانکوک پایتخت تایلند در دوره مذکور شرکت خواهد کرد.

این خبر حدود ۱۰ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.