کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین وضعیت آرای جدید خود را در خصوص برخی از پرونده‌ها به شرح زیر اعلام کرد:

۱- شکایت مرضیه حسن دوست از تیم استقلال

پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰/۰۰۰ بابت قرارداد و۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق حسن دوست

رأی صادره قطعی است.

۲- شکایت امید سلطانی از تیم بعثت کرمانشاه

پرداخت مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق سلطانی

۳- شکایت احمدرضا پزشک از تیم شهرداری کاشان

پرداخت مبلغ ۱۲۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۲/۵۹۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق پزشک

۴ - شکایت علیرضا امامی‌فر از تیم نفت تهران

پرداخت مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق علیرضا امامی‌فر

۵- شکایت سید رضا فیض بخش از فرید بهزادی کریمی (بازیکن تیم استقلال خوزستان)

رد دعوی

۶- شکایت محمد علی کریمی از تیم نفت تهران

پرداخت مبلغ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق کریمی

۷- شکایت محمدرضا مهران‌پور از تیم نفت تهران

پرداخت مبلغ ۴۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۸/۹۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهران‌پور

۸- شکایت وراث مرحوم علی ابوطالب از تیم صبای قم

پرداخت مبلغ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق وراث مرحوم ابوطالب

۹- شکایت آرمین بابایی از تیم نفت تهران

پرداخت مبلغ ۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق بابایی

۱۰- شکایت زهره فدایی از تیم استقلال

پرداخت مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق فدایی (رأی صادره قطعی است)

آرای بند ۱ و ۶ قطعی بوده و مابقی آرا در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون خواهد بود. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده، با درخواست متقاضی، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می‌شود.

این خبر حدود ۱۳ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.