کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه  اعلام کرد.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح  زیر است:

۱- شکایت مرضیه حسن دوست  از تیم استقلال تهران 

پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰/۰۰۰ بابت قرارداد و۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق مرضیه حسن دوست  (رای صادره قطعی است)

۲- شکایت  امید سلطانی از تیم بعثت کرمانشاه

پرداخت مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۴/۸۰۰/۰۰۰ ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق امید سلطانی

۳- شکایت  احمدرضا پزشک از تیم شهرداری کاشان

پرداخت مبلغ ۱۲۹/۵۰۰/۰۰۰ريال بابت قرارداد و ۲/۵۹۰/۰۰۰ ريال بابت هزینه رسیدگی در حق احمدرضا پزشک

۶- - شکایت  زهره فدایی از تیم استقلال

پرداخت مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت قرارداد و ۱/۴۰۰/۰۰۰ ريال بابت هزینه رسیدگی در حق زهره فدایی (ذای صادره قطعی است)

۴ - شکایت  علیرضا امامی فر از تیم نفت تهران

پرداخت مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ريال بابت قرارداد و ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت هزینه رسیدگی در حق علیرضا امامی فر

۵- شکایت سید رضا فیض بخش از فرید بهزادی کریمی (بازیکن تیم استقلال خوزستان)

رد دعوی

۶- شکایت محمد علی کریمی از تیم نفت تهران

پرداخت مبلغ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت قرارداد و ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت هزینه رسیدگی در حق محمد علی کریمی

۷- شکایت محمدرضا مهران پور از تیم  نفت تهران

پرداخت مبلغ ۴۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت قرارداد و ۸/۹۶۰/۰۰۰ ريال بابت هزینه رسیدگی در حق محمدرضا مهران پور

۸- شکایت وراث مرحوم علی ابوطالب از تیم صبای قم

پرداخت مبلغ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت قرارداد و ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت هزینه رسیدگی در حق وراث مرحوم علی ابوطالب

۹- شکایت آرمین بابایی از تیم نفت تهران

پرداخت مبلغ ۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت قرارداد و ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ ريال بابت هزینه رسیدگی در حق آرمین بابایی

آرای بند ۱ و ۶  قطعی بوده و   مابقی  آرا در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند. 

ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال    می شود.

این خبر حدود ۱۰ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.