سرور جپاروف از عادل فردوسی‌پور پرسید: آیا بازی ایران و سوریه یک بازی عادی بود؟ آیا نتیجه این بازی واقعی بود؟

بهگزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ سرورجپاروف مهمان این هفته برنامه نود بود. او كه گفت وگوی مفصلی با عادل فردوسی پور داشت، در بخشی از صحبت هایش به شکل طعنه آمیزی از عادلفردوسی پور پرسید: آیا بازی ایران و سوریه یک بازی عادی بود؟ آیا نتیجه این بازی واقعیبود؟ هافبک ازبکستانی استقلال غیرمستقیم نتیجه بازی ایران و سوریه که دو بر دو مساویو منجر به حذف ازبکستان از مرحله پلی آف ورودیه جام جهانی شد را زیرسوال برد. گفتو گوی عادل با سرور جپاروف را می خوانید.

*اصلیتشما به قوم تاتارها برمی‌گردد. آن قوم تاتار در روسیه بازیكن معروف دیگری غیر ازشما داشتند؟

آن هاالان اكثرا در كشور اوكراین هستند. این منطقه خیلی زیبا است. ما خیلی بازیكن مشهوردیگری نداشتیم. به خاطر اینكه این منطقه قبلا بوده و الان در اوكراین است.

*دوستداشتی برای اوكراین بازی كنی و در اوكراین بزرگ می‌شدی؟

منراجع به این فعلا فكر نمی‌كنم.

*همدر پاختاكور بازی كردی هم در بنیادكار. این ها مثل استقلال و پرسپولیس هستند؟

بلهتقریبا شبیه است. هر موقع كه با هم بازی می كنند مثل دربی همین جاست. هر دو تیم ازتاشكند هستند.

*وقتیرفتی به تیم رقیب، رفتار هواداران چطور بود؟

كلماتبدی شنیدم مخصوصا وقت برگزاری دربی ازبكستان.

*پسآنجا هم جو همین طوری است كه شرایط سخت می شود وقتی می روی باشگاه حریف.

بله.همین طور است.

*سال۲۰۰۸ آقای گل لیگ ازبكستان شدی با ۱۹ گل. الان تو را در نقش یك پاسور می بینیم.سبك بازی ات عوض شده؟

اونموقع من بیشتر گل می زدم. خیلی بازیكنان خوبی كنارم بودند مثل ریوالدو. موقعیت هایخوبی برای من فراهم می كردند.

* ۱۰قهرمانی در لیگ و ۷ قهرمانی در جام حذفی داشتی. پرافتخارترین بازیكن تاریخازبكستان بودی؟

درسته،اما پرافتخارتر از من هم داشتیم. كاسیموف هم خیلی بازیكن معروف و بزرگی بوده. ولینتوانست با ازبكستان نتایج خوب و موفقی بگیرد.

*اگربخواهی صادقانه لیگ ایران را با بقیه كشورها مقایسه كنی چه حرفی داری؟

لیگایران هم بسیار لیگ قدرتمندی است. بازیكنان و تیم های با كیفیتی دارد.

*زمینهای بازی چطور است؟

یكمقدار تفاوت دارد چون من در كره هم بازی كردم كه همه زمین ها آنجا شرایط خوبیدارد. اما در عربستان هم زمین های خیلی خوبی نداشتند. البته در ایران زمین خوب همداریم. ولی برخی زمین ها خیلی خوب نیست.

*یكیاز پرافتخارترین بازیكنان فوتبال آسیا هم هستی. یك بار ۲۰۰۸ و یك بار هم ۲۰۱۱ توپطلای آسیا را بردی. غیر از تو فقط ناكاتا توانسته دو بار توپ طلای آسیا را بگیرد.

اینخیلی برای من اتفاق بزرگ و خوبی است. این هدف من بوده كه بتوانم این همه افتخارداشته باشم.

*پشتمو می گذاشتی یك زمانی. اما الان سبك را عوض كردی كه خوش تیپ تر هم شده ای.

من قبلاز این خوش تیپ بودم. وقتی كه زمان می گذرد و عوض می شود، من هم می خواهم سبك واستایلم را عوض كنم.

*پسرتهم فوتبالیست خوبی است.

بله.بازیكن خوبی است.

*بهخاطر رائول اسپانیایی اسمش را گذاشتی رائول؟

نه به خاطراو نبود. من رائول اسپانیایی را دوست دارم اما به خاطر او نبود كه اسم پسرم راگذاشتم رائول.

*یكزمانی رفتی چلسی تمرین كردی. طرفدار چلسی هم بودی.

بله.

*حسرتنمی خوری كه چرا بازی نكردی؟

من میخواستم در اروپا بازی كنم. اما فوتبال مثل زندگی است. ولی این برای من رقم خورد كهدر آسیا بازی كنم.

*یكزمانی با پاختاكور قرارداد ۵ ساله داشتی و نمی گذاشتند بروی.

بله.در آن زمان من رفتم با آینتراخت آلمان هم تمرین كردم. من را می خواستند اماپاختاكور شرایط ترانسفر را قبول نكرد. من هم در آنجا ماندم.

*سبكبازی ات طوری بود كه می توانستی در اروپا بازی كنی.

بلهاین هدف من بود كه به لیگ اروپایی بروم. خیلی تمرین كردم. زمان زیادی از زندگی امرا برای فوتبال گذاشتم. می خواستم در بهترین تیم های اروپایی بازی كنم.

*۱۲۶بازی ملی داری. تا كی می خواهی در تیم ملی ازبكستان بازی كنی؟

برایزمان حال احساس خوبی دارم. شرایط جسمی خوبی دارم. بازی قبلی ما را هم دیدید. میتوانم ۹۰ دقیقه بازی كنم. اگر مربی جدید تیم ملی ازبكستان من را صدا كند، من حتمامی روم و خوشحال می شوم.

*الانچند سالت است؟

۳۵سال. فعلا می توانم فوتبال بازی كنم. رایان گیگز با ۳۹ سال سن بازی می كرد.

*وقتیآمدی استقلال نتوانستی بازی كنی و رفتی سپاهان. بعد دوباره برگشتی. از این وضعیتراضی هستی؟

بلهخوشحالم. این به خاطر این است كه به من پیغام رسید بیایم ایران. آمدم و خیلی اتفاقخوب و بزرگی برای من بود.

*درسپاهان رابطه خوبی با كرانچار داشتی. فصل را خوب تمام كردی. می خواستی در سپاهانبمانی؟

بلهكرانچار مربی بزرگ و حرفه ای است. ذهنیت خوبی هم دارد. ولی من با استقلال قراردادداشتم و باید برمی گشتم به استقلال.

*یكجا گفته وبدی اگر نگذارند در سپاهان بمانم از فوتبال خداحافظی می كنم. درست است؟

نهدرست نیست.

*باآمدن شفر یك مقدار اوضاع برای تو بهتر شده است. درباره روزهایی كه در استقلالنیمكت نشین بودی صحبت می كنی.

سرمربیتصمیم گرفته بود روی نیمكت بنشینم. ما ۲۵ بازیكن داریم و آن ها هم نیاز دارند بازیكنند. شاید زمین مسابقه خوب نباشد برای همین ممكن است بعضی سرمربیان بازیكنان راعوض كنند برای هر مسابقه.

*استقلالمی تواند به جمع مدعیان برگردد؟

بلهالبته. ما تیم خوبی داریم. بازیكنانی داریم كه با تجربه هستند و در تیم ملی بازیكردند. پتانسیل بالایی داریم. حالا می بینیم كه خیلی فرصت های زیادی برای گلزنیداریم. ما داریم بهتر می شویم و پیشرفت می كنیم برای آینده.

*سرسختترین هافبك ایرانی كه مقابل آن بازی كردی كی بوده؟

یادمنمی آید ولی فكر كنم هیچ كسی. كسی نبوده.

*مشكلفوتبال ازبكستان چیست كه نمی تواند برود جام جهانی؟

شایدما اول خوش شانس نبودیم. شانس نداشتیم چون دفعه اول ما فقط یك گل كم آوردیم و بهخاطر یك گل جام جهانی را از دست دادیم.

*آنبازی ازبكستان و قطر ، بازی عادی بود؟ قطری ها عادی بودند؟

بلهعادی بودند.

*امسالحق شما بود بروید جام جهانی؟

بلهامسال هم شانس خوبی داشتیم. جام جهانی در دست ما بود اما به چین باختیم و كره بهجای ما رفت جام جهانی.

*چهحسی داشتید وقتی صعود نكردید؟

خیلیبد بود. این رویای من و تیمم بود كه برویم جام جهانی. آیا بازی ایران و سوریه یک بازیعادی بود؟ آیا نتیجه این بازی واقعی بود؟

*درلیگ ایران بازیكن از خودت بهتر دیدی؟

بله.خیلی بازیكنان خوبی دارید. دقیقا اسمشان را نمی دانم. ولی مطمئنم آن هایی كه درتیم ملی بازی می كنند با من در یك رده هستند.

*شفرچطور است؟ حضور او برای تو بهتر از دوره منصوریان است.

شفر بهایران آمد. تعامل خوبی با بازیكنان دارد. می خواهد تلاش كند بهترین تیم را برایاستقلال بسازد. آمده به استقلال تا استقلال را به بالاترین سطح برساند. این برایباشگاه خیلی خوب است.

*پیشبینی می كنی در پایان فصل استقلال در چه رده ای باشد؟

ماالان ۱۶ امتیاز داریم و بالای جدول هم ۲۵ و ۲۶ امتیاز دارند. ما ۱۶ بازی دیگرداریم كه لیگ را تمام كنیم. شانس خوبی داریم كه بتوانیم بهترین جایگاه را در جدولبه دست بیاوریم. می توانیم جزو سه تیم اول باشیم در پایان فصل.

*ازشعارهای هواداران چیزی یاد گرفته ای؟

نه.

*احتمالدارد در استقلال فوتبالت را تمام كنی؟

نه.شاید بتوانم ۵ سال دیگر هم بازی كنم.

*ایراندر جام جهانی می تواند از گروهش صعود كند؟

بله.در جام جهانی قبلی هم ایران خوب بازی كرد. به خاطر آن تجربه، ایران می تواند تیمخوبی باشد.

*حرفپایانی؟

من یكسوال از شما دارم. شنیدم برنامه شما خیلی بیننده دارد. چرا این قدر دیر برنامه تانشروع می شود؟ در این ساعت همه باید خوابیده باشند.

*ماالان عادت كردیم. ولی برنامه بعدی كه قرعه كشی جام جهانی هست را ساعت ۱۷:۳۰ شروعمی كنیم.

این خبر حدود ۱۱ ماه پیش فرستاده شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۹ )