کمیته تعیین وضعیت رای خود را در مورد دعوی مطالبه وجه مرحوم مهدی عبدالهی اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، کمیته تعیین وضعیت بازیکن فدراسیون فوتبال ، پس از بررسی مدارک و مستندات دعوی مطالبه وجه مرحوم مهدی عبدالهی به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی خلخال دشت ، به شرح زیر رای داد.

۱-باشگاه خلخال دشت محکوم به پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد فصل ۹۵-۹۴ در حق ورثه مرحوم مهدی عبدالهی شد.

۲-باشگاه فرهنگی ورزشی نوژان البرز محکوم به پرداخت مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق ورثه مرحوم مهدی عبدالهی شد.

رای صادره در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد. ضمنا در صورتی که در مهلت ۳۰ روز پس از ابلاغ رای باشگاه  های خلخال دشت و نوژان البرز ، مبادرت به پرداخت  توجه فوق و کسب رضایت ورثه مرحوم مهدی عبدالهینکرده باشد ، پرونده به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال می شود.

این خبر حدود ۱۲ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.