وقاری ترکیب ١١نفره ایران برابر امریکا را اعلام کرد.

این خبر حدود ۵ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.