کمیته مسابقات برنامه هفته ششم تا هفدهم لیگ دسته اول در فصل ۹۷-۹۶ را اعلام کرد.‏

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال،

هفته ششم ‏: شنبه اول مهر ماه ۹۶‏

بادران تهران – راه آهن - ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه کارگران تهران

نفت مسجد سلیمان – خونه به خونه مازندران - ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

یکشنبه ۲ مهر ماه ۹۶‏

فجرسپاسی شیراز – ایرانجوان بوشهر - ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز

صبای قم- گل گهر سیرجان - ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه یادگار امام قم

مس رفسنجان – شهرداری تبریز - ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهدا رفسنجان

نساجی مازندران – ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

ماشین سازی تبریز- آلومینیوم اراک - ساعت ۱۶ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

مس کرمان – آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه امام علی کرمان

دوشنبه ۳ مهر ۹۶‏

اکسین البرز- شهرداری ماهشهر - ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه انقلاب کرج

‏ هفته هفتم

پنجشنبه ۶ مهر ماه ۹۶‏

راه آهن تهران – نفت مسجد سلیمان - ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه راه آهن تهران

چهارشنبه ۱۲ مهر ۹۶‏

شهرداری تبریز- ماشین سازی تبریز - ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز

آلومینیوم اراک- فجرسپاسی شیراز - ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه امام خمینی اراک

خونه به خونه مازندران – ایرانجوان بوشهر - ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه هفتم تیر بابل

اکسین البرز- نساجی مازندران - ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه انقلاب کرج

ملوان بندرانزلی- مس رفسنجان - ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی انزلی

آینده سازان برق جدید شیراز – صبای قم - ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه حافظیه شیراز

گل گهر سیرجان – بادران تهران - ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری ماهشهر – مس کرمان - ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته هشتم

سه شنبه ۱۸ مهر ۹۶‏

مس رفسنجان – راه آهن تهران - ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – شهرداری تبریز - ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

صبای قم- شهرداری ماهشهر - ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه یادگار امام قم

بادران تهران- خونه به خونه مازندران - ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه کارگران تهران

فجرسپاسی شیراز- گل گهر سیرجان - ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز- آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

مس کرمان – اکسین البرز - ساعت ۱۶  ورزشگاه امام علی کرمان

ایرانجوان بوشهر- آلومینیوم اراک - ساعت ۱۷  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۷:۱۵ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته نهم

دوشنبه ۲۴ مهرماه ۹۶‏

خونه به خونه مازندران – ماشین سازی تبریز - ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه هفتم تیر بابل

آینده سازان برق جدید شیراز- بادران تهران - ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه حافظیه شیراز

راه اهن تهران- صبای قم - ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه راه آهن  اکباتان تهران

ملوان بندرانزلی – آلومینیوم اراک - ساعت ۱۵:۱۵  ورزشگاه تختی انزلی

شهرداری تبریز- نفت مسجدسلیمان - ساعت ۱۵:۱۵  ورزشگاه یادگار امام تبریز

اکسین البرز- مس رفسنجان - ساعت ۱۵:۱۵  ورزشگاه انقلاب کرج

مس کرمان – نساجی مازندران - ساعت ۱۶   ورزشگاه امام علی کرمان

شهرداری ماهشهر – فجرسپاسی شیراز - ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه شهدای ماهشهر

گل گهر سیرجان- ایرانجوان بوشهر - ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

هفته دهم

شنبه ۲۹ مهر ۹۶‏

نساجی مازندران – آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

بادران تهران- شهرداری ماهشهر - ساعت ۱۵ ورزشگاه کارگران تهران

آلومینیوم اراک- خونه به خونه مازندران - ساعت ۱۵ ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز- راه آهن تهران - ساعت ۱۵ ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز- اکسین البرز - ساعت ۱۵:۱۵  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

ایرانجوان بوشهر – ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – گل گهر سیرجان - ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

یکشنبه ۳۰ مهر ۹۶‏

مس رفسنجان – مس کرمان - ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه شهدای رفسنجان

صبای قم- شهرداری تبریز - ساعت ۱۵ ورزشگاه یادگار امام قم

هفته یازدهم

چهارشنبه ۱۰ آبان ۹۶‏

نساجی مازندران- مس رفسنجان - ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

ملوان بندرانزلی- ماشین سازی تبریز - ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه تختی انزلی

آینده سازان برق جدید شیراز- فجرسپاسی شیراز - ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه حافظیه شیراز

راه آهن تهران – ایرانجوان بوشهر - ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

اکسین البرز- بادران تهران - ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه انقلاب کرج

گل گهر سیرجان – خونه به خونه مازندران - ساعت ۱۵  ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری تبریز- آلومینیوم اراک - ساعت ۱۵  ورزشگاه یادگار امام تبریز

مس کرمان – صبای قم - ساعت ۱۵  ورزشگاه امام علی کرمان

شهرداری ماهشهر- نفت مسجدسلیمان - ساعت ۱۵:۴۵  ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته دوازدهم

سه شنبه ۱۶ آبان ۹۶‏

خونه به خونه مازندران- راه آهن تهران - ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه هفتم تیربابل

مس رفسنجان – آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهدای رفسنجان

صبای قم- اکسین البرز - ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه یادگار امام قم

ماشین سازی تبریز- شهرداری ماهشهر - ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

بادران تهران – نساجی مازندران - ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه کارگران تهران

آلومینیوم اراک- گل گهر سیرجان - ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز- ملوان بندرانزلی - ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه حافظیه شیراز

ایرانجوان بوشهر- شهرداری تبریز - ساعت ۱۵:۳۰  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان- مس کرمان – ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته سیزدهم

سه شنبه ۲۳ آبان ۹۶‏

مس رفسنجان – بادران تهران - ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه شهدای رفسنجان

نساجی مازندران- صبای قم - ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

مس کرمان – ماشین سازی تبریز - ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه امام علی کرمان

آینده سازان برق جدید شیراز – نفت مسجد سلیمان - ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه حافظیه شیراز

اکسین البرز- فجرسپاسی شیراز - ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه انقلاب کرج

راه آهن تهران- آلومینیوم اراک - ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

شهرداری تبریز- خونه به خونه مازندران - ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه یادگار امام تبریز

ملوان بندرانزلی- گل گهر سیرجان - ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه تختی انزلی

شهرداری ماهشهر – ایرانجوان بوشهر - ساعت ۱۵:۳۰  ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته چهاردهم

سه شنبه ۳۰ آبان ۹۶‏

آلومینیوم اراک- شهرداری ماهشهر - ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه امام خمینی اراک

خونه به خونه مازندران – ملوان بندرانزلی - ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه هفتم تیربابل

بادران تهران- مس کرمان - ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه کارگران تهران

ماشین سازی تبریز- نساجی مازندران - ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

صبای قم- مس رفسنجان - ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه یادگار امام قم

فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز - ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه حافظیه شیراز

گل گهر سیرجان – راه آهن تهران - ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

ایرانجوان بوشهر- آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت ۱۵   ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – اکسین البرز - ساعت ۱۵:۱۵  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته پانزدهم

دوشنبه ۶ آذر ۹۶‏

مس رفسنجان- ماشین سازی تبریز - ساعت ۱۴  ورزشگاه شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان - ساعت ۱۴  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

مس کرمان – فجرسپاسی شیراز - ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه امام علی کرمان

اکسین البرز- ایرانجوان بوشهر - ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه انقلاب کرج

آینده سازان برق جدید شیراز- آلومینیوم اراک - ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه حافظیه شیراز

شهرداری تبریز- گل گهر سیرجان - ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه یادگار امام تبریز

صبای قم- بادران تهران - ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه یادگار امام قم

راه آهن تهران- ملوان بندرانزلی - ساعت ۱۴:۱۵  ورزشگاه راه اهن اکباتان تهران

شهرداری ماهشهر- خونه به خونه مازندران - ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته شانزدهم

یکشنبه ۱۲ آذر ۹۶‏

ملوان بندرانزلی- شهرداری ماهشهر - ساعت ۱۴  ورزشگاه تختی انزلی

گل گهر سیرجان – آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت ۱۴  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان

خونه به خونه مازندران – اکسین البرز - ساعت ۱۴  ورزشگاه هفتم تیربابل

آلومینیوم اراک- مس کرمان - ساعت ۱۴  ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز- نساجی مازندران - ساعت ۱۴  ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز- صبای قم - ساعت ۱۴  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

راه آهن تهران – شهرداری تبریز - ساعت ۱۴  ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

ایرانجوان بوشهر – مس رفسنجان - ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏

نفت مسجدسلیمان – بادران تهران - ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته هفدهم

یکشنبه ۱۹ آذر ۹۶‏

بادران تهران- ماشین سازی تبریز - ساعت ۱۴  ورزشگاه کارگران تهران

مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان - ساعت ۱۴  ورزشگاه شهدای رفسنجان

صبای قم – فجرسپاسی شیراز - ساعت ۱۴  ورزشگاه یادگار امام قم

مس کرمان – ایرانجوان بوشهر - ساعت ۱۴  ورزشگاه امام علی کرمان

اکسین البرز- آلومینیوم اراک - ساعت ۱۴  ورزشگاه انقلاب کرج

آینده سازان برق جدید شیراز- خونه به خونه مازندران - ساعت ۱۴  ورزشگاه حافظیه شیراز

نساجی مازندران- راه آهن تهران - ساعت ۱۴  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

شهرداری تبریز- ملوان بندرانزلی - ساعت ۱۴  ورزشگاه یادگار امام تبریز

شهرداری ماهشهر- گل گهرسیرجان - ساعت ۱۴:۳۰  ورزشگاه شهدای ماهشهر

این خبر حدود ۹ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.