پروفسور دانشگاه ورزشی کلن آلمان اعلام کرد: خالکوبی و تتو باعث کاهش آمادگی ۳ تا ۵ درصدی بازیکنان فوتبال می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس،پروفسور فورب اوزه از دانشگاه ورزشی کلن آلمان روی تتو و خالکوبی فوتبالیست ها و ورزشکاران تحقیق کرده و اظهار داشت: بر اساس این تحقیق تتو و خالکوبی باعث کاهش آمادگی ۳ تا ۵ درصدی بازیکنان فوتبال می شود. همچنین باعث می شود که بدن فوتبالیست ها بعد از هر بازی برای رسیدن به شرایط طبیعی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

این پروفسور ورزشی تصریح کرد: ۷۰ درصد مواد خالکوبی در سطح پوست باقی نمی مانند و وارد خون ورزشکاران و فوتبالیست ها می شود و عوارضی برای آنها ایجاد می کند.

پروفسور دانشگاه ورزشی کلن آلمان از باشگاه ها خواسته به فوتبالیست هایشان اجازه خالکوبی ندهند.

این خبر حدود ۹ ماه پیش فرستاده شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )