مدیر تیم ملی فوتسال از قدرت بهادری ملی پوش فوتسال ایران عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس،مدیر تیم ملی فوتسال از قدرت بهادری ملی پوش فوتسال ایران عیادت کرد.

قدرت بهادری ساعتی پس از عمل جراحی در بیمارستان مورد عیادت مدیر تیم ملی فوتسال قرار تا با روحیه مناسبی وارد اتاق عمل شود.

این خبر حدود ۹ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.