کارلوس کی‌روش به همه کاره تیم‌ملی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ چهارشنبه عصر اردوی تیم ملیفوتبال ایران برای دو رقابت نوروزی مقابل قطر و چین در چهارچوب مرحله مقدماتی جامجهانی ۲۰۱۸ در حالی آغاز شد که دستیاران و کادر فنی کی روش دیگر جایی در تیم ملیندارند. دستیاران کی روش که عصبانیت شدید او را در اردوی امارات برانگیختند، درنهایت با هماهنگی های انجام شده میان سرمربی تیم ملی و رییس فدراسیون فوتبال ازکار برکنار شدند تا نیمکت تیم ملی خالی تر از همیشه باشد.

در حالی که کمتر از یک هفته به جدال حساس مقابل قطر در خاکحریف باقی مانده است، کارلوس کی روش این روزها به همه کاره تیم ملی فوتبال تبدیلشده. او یک نفره هم دستیار است، هم بدن ساز،هم کمک مربی و هم تمرین دهنده. کی روشحتی مترجم خود را هم از تیم ملی کنار گذاشته تا وظیفه ترجمه سخنان مرد پرتغالیبرعهده پژمان منتظری باشد.

کی روش در آستانه دو بازی مهم و سرنوشت ساز در راه رسیدن بهجام جهانی، تمام بار مسئولیت تیم ملی را تنهایی بر دوش می کشد تا در صورت موفقیتاحتمالی همه آن را به نام خود ثبت کند. کی روش این روزها در حال اثبات این قضیهاست که خودش تنهایی می تواند به موفقیت برسد و در این راه احتیاجی به هیچ کسندارد. موفقیتی که همه اهالی فوتبال ایران امیدوارند به دست بیاید.

این خبر حدود ۱۳ ماه پیش فرستاده شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۱ )