لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
دایی و حلقه با نفوذ کارچاقکنها متهم اصلی ایجاد مصاحبه های دروغین بر علیه تیم رقیب . آیا دایی در حال شلوغ کردن صحنه است ؟ به نظر می رسد دایی واقعاْ بدون مدرک و پشتوانه قابل قبول وارد بازی خطرناکی شده که برای بیرون رفتن از آن نیاز به شلوغکاری و صحنه سازی است و خطر اصلی را حلقه کارچاق کنهایی مثل دهقان و زیر مجموعه های آن احساس می کنند که بشدت از رو شدن شماره حساب خانمی که پول را برایش واریز کرده اند نگران هستند و به نظر می رسد در این گیرودار بازی سپاهان به فراموشی سپرده شده چراکه هیچ مدرک مشخصی وجود ندارد و موضوع بشدت کلیدی پرونده فساد در فوتبال بازی های راه آهن در دوره سرمربی گری دایی هست وبرملا شدن نقش پررنگ محمد دایی در مدیریت و هماهنگی کارچاق کنهای با نفوذ دردسر جدید دایی است و او را به جایی رسانده که با شلوغکاری سعی در انحراف افکار عمومی به سمت سایر موضوعات ساختگی بجای توجه مردم به نحوه نتیجه گیری های دایی در راه آهن دارد
این لینک حدود ۵ سال پیش توسط Pars444 فرستاده شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )