سه‌شنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۳ (29 Jul 2014)، ساعت ۲۱:۱۷ (به وقت تهران)