شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۳ (29 Nov 2014)، ساعت ۹:۲۸ (به وقت تهران)
هرتابرلين
     
بايرن مونيخ
شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۳ (29 Nov 2014)، ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت تهران)
بايرلوركوزن
     
کلن
شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۳ (29 Nov 2014)، ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت تهران)
منچستریونایتد
     
هال سیتی
شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۳ (29 Nov 2014)، ساعت ۱۸:۳۰ (به وقت تهران)