شنبه، ۵ تیر ۱۳۹۵ (25 Jun 2016)، ساعت ۰:۴۴ (به وقت ایران)
آلمان
     
اسلواکی
یکشنبه، ۶ تیر ۱۳۹۵ (26 Jun 2016)، ساعت ۲۰:۳۰ (به وقت ایران)
مجارستان
     
بلژیک
یکشنبه، ۶ تیر ۱۳۹۵ (26 Jun 2016)، ساعت ۲۳:۳۰ (به وقت ایران)
فرانسه
     
ایرلندجنوبی
یکشنبه، ۶ تیر ۱۳۹۵ (26 Jun 2016)، ساعت ۱۷:۳۰ (به وقت ایران)