یکشنبه، ۳ خرداد ۱۳۹۴ (24 May 2015)، ساعت ۲۱:۳۰ (به وقت تهران)