چهارشنبه، ۴ آذر ۱۳۹۴ (25 Nov 2015)، ساعت ۳:۳۶ (به وقت تهران)
تاتنهام
     
چلسی
یکشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۴ (29 Nov 2015)، ساعت ۱۵:۳۰ (به وقت تهران)
بورنموث
     
اورتون
شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۴ (28 Nov 2015)، ساعت ۱۸:۳۰ (به وقت تهران)
هافن‌هايم
     
مونشن گلادباخ
شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۴ (28 Nov 2015)، ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت تهران)