سه‌شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ (16 Sep 2014)، ساعت ۹:۲۲ (به وقت تهران)