چهارشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ (1 Jun 2016)، ساعت ۹:۵۰ (به وقت تهران)