جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۳ (24 Oct 2014)، ساعت ۱۳:۰۰ (به وقت تهران)