پنجشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۴ (28 May 2015)، ساعت ۱۸:۱۹ (به وقت تهران)