پنجشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۳ (2 Oct 2014)، ساعت ۴:۴۸ (به وقت تهران)