شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۳ (1 Nov 2014)، ساعت ۱۳:۵۹ (به وقت تهران)
نیوکسل
     
لیورپول
شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۳ (1 Nov 2014)، ساعت ۱۶:۱۵ (به وقت تهران)
ناپولی
     
آاس رم
شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۳ (1 Nov 2014)، ساعت ۱۷:۳۰ (به وقت تهران)
گرانادا
     
رئال مادرید
شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۳ (1 Nov 2014)، ساعت ۱۸:۳۰ (به وقت تهران)