چهارشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۴ (2 Dec 2015)، ساعت ۸:۳۴ (به وقت تهران)
مونشن گلادباخ
     
بايرن مونيخ
شنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۴ (5 Dec 2015)، ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت تهران)
والنسیا
     
بارسلونا
شنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۴ (5 Dec 2015)، ساعت ۲۳:۰۰ (به وقت تهران)
نیوکسل
     
لیورپول
یکشنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۴ (6 Dec 2015)، ساعت ۱۹:۳۰ (به وقت تهران)