پنجشنبه، ۶ آذر ۱۳۹۳ (27 Nov 2014)
هرتابرلين
     
بايرن مونيخ
شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۳ (29 Nov 2014)، ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت تهران)
وست برومویچ
     
آرسنال
شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۳ (29 Nov 2014)، ساعت ۱۶:۱۵ (به وقت تهران)
شالكه
     
ماينتس
شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۳ (29 Nov 2014)، ساعت ۱۸:۰۰ (به وقت تهران)