قابل توجه اساتیذ سترگ حاج رضایی، خیابانی، شاهرودی، دکتر ذوالفقارنچسب، ابراهیم خان قاسمپور دامة مزخرفاته، مایلی کهن و البته معدودی در این سایت که اسم نمیبرم چون همه میدونن. بفرمایید متلذذ شوید!
این عکس حدود ۱ سال پیش توسط noother666 فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
من هم اول که این لحظات را دیدم، دلم سوخت. ولی بعدش فکر کردم این دهان کج شده سزای کسی است که اصرار داشته قبای بزرگتر از خودش را به تن کند. برگ برنده منصوریان برد دو سال پیش نفت مقابل پرسپولیس بود که قهرمانی را از پرسپولیس گرفت و باعث شده علی‌منصور بدون شایستگی ره صدساله را یک شبه برود.
این عکس حدود ۲ سال پیش توسط noother666 فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ سال پیش توسط noother666 فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ سال پیش توسط noother666 فرستاده شده و ۱۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
دوست عزیز پرسپولیسی ها، یه موقع نیای بگی چرا گل به خودی میزنی؟! ولی باید منصف بود. این گل آفساید نیست. البته نفت مستحق بردن بود و برد.
این عکس حدود ۳ سال پیش توسط noother666 فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
در حاشیه انتقادات امیر عابدینی از کارلوس کی‌روش و انتشار مصاحبه‌هایی در پاسخ به یکدیگر، محمدرضا میر شاه ولد این کاریکاتور را در خبر ورزشی منتشر کرد.
این عکس حدود ۳ سال پیش توسط noother666 فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
شرح در تصویر!
این عکس حدود ۴ سال پیش توسط noother666 فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
مقایسه پیراهن جدید تیم ملی افغانستان با زیرپیراهن‌های تیم ملی ایران!
این عکس حدود ۴ سال پیش توسط noother666 فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴ سال پیش توسط noother666 فرستاده شده و ۱۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴ سال پیش توسط noother666 فرستاده شده و ۱۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟