پرچم بدجوری بالاست
این عکس حدود ۵ سال پیش توسط mahmoodmn86 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
نیمه نهایی لیگ 3
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط mahmoodmn86 فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
ایستاده از راست : شاهرودی - دایی - سعداوی - پاشازاده - استیلی - پیروانی نشسته از راست : عابدزاده - خاکپور - منصوریان - مهدوی کیا - عزیزی
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط mahmoodmn86 فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
به یاد افشین قطبی عزیز "قلب شیر"
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط mahmoodmn86 فرستاده شده و ۱۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟