این عکس حدود ۲ سال پیش توسط kaaveh فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
(Jonathan Groff) Arash Borhani Vs Mindhunter
این عکس حدود ۳ سال پیش توسط kaaveh فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
کم گل ترین لیگ ۱۶ تیمی ما تمام شد. جدا از بهره برداری تبلیغاتی از جوانگرایی ، کیفیت لیگ را چگونه یافتید؟ اتفاق مشابه در لیگ انگلیس (قهرمانی لستر) مانع انتقاد از کیفیت لیگ آنها نشد. شاید افول ستاره ها و کمبود بازیکنان یا تیمهای واقعا با کیفیت (و نه نه رشد کیفی) باعث نزدیک شدن نتایج وافزایش هیجان لیگ باشد.
این عکس حدود ۴ سال پیش توسط kaaveh فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟