نتیجه غرور، خودبینی، حسادت و منافع شخصی
این عکس حدود ۴۸ ماه پیش توسط hesaam33 فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟