فارغ از هر رنگ و سلیقه ای اینگونه نباشیم
این عکس حدود ۹ ماه پیش توسط doosttarin فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
پول یامف ،‫دلار یامفت ،بیت المال یامفت گرفت و بیشترین خرج را روی دست باشگاه گذاشت و بهترین بازیکنان را با دلالی تراسفر کرد و نتیجه ای نگرفت و حالا در آلمان بدون اینکه کوچکترین زحمتی بکشد از این پولهای باد آورده لذت میبرد و دریغ از یک نایب قهرمانی و دیگر هیچ ...
این عکس حدود ۱ سال پیش توسط doosttarin فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲ سال پیش توسط doosttarin فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲ سال پیش توسط doosttarin فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲ سال پیش توسط doosttarin فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟