چقدر ی خبرگزاری(فارس) میتونه دروغ بنویس آخه؟ این نامه یک شرکت کانادایی برای بازی ندادن نیلسون هست . آخه کدوم english زبونی چک رو مینویسه check ؟ یا میگه و already send send a letter ؟ ایران فقط شده دروغ و دروغ بازی
این عکس حدود ۵ سال پیش توسط dnavyep فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟