این عکس حدود ۱۸ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
دستیار تیم لیگ یکی هم نمی تواند بشود!!
این عکس حدود ۲۹ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
استقلال به اندازه خودش هوادار داره. چرا با کارهای بچگانه همون رو هم زیر سووال می برید؟
این عکس حدود ۳۲ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۲۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴۱ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۲۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
بدون شرح...!
این عکس حدود ۴۲ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴۳ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴۳ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴۳ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۳۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴۴ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۱۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۴۴ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۴۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
به گزارش وبسایت نود، عادل فردوسی پور با اشاره به غلط های پرتعداد در ترجمه این نامه به کنایه تاکید کرد فیفا حق داشته با خواندن نامه نادو بپرسد "شما اصلا چه می گویید و چه کار دارید؟!" اما از سوی دیگر دکتر طباطبایی قائم مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ زیربار اشتباهات این نامه نرفته و تاکید داشت نامه را یک کارشناس زبان با مدرک فوق لیسانس نوشته و از نظر گرامر و نگارشی هیچ مشکلی ندارد!
این عکس حدود ۴۵ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۱۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵۱ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵۱ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵۱ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
شیر رحمان احمدی مثل اون 3 بازی دروازمون رو تو جام جهانی بسته نگه میداره
این عکس حدود ۵۳ ماه پیش توسط RedArmy666 فرستاده شده و ۲۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟