از اینستاگرام علی کریمی
سلام بر انانكه رفتند تا بمانند، نماندند كه بميرند. به انانكه كه پلاكشان را از گردن خويش در اوردن تا مانند مادرشان گمنام بمانند. اى شهدا حمدى بر ما بخوانيد كه شما زنده ايد و ما مُرده
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۹ )