یک مرد. هاشمی نسب
آینده را نمیدانیم ولی از ته دل دلم میخواد یک روزی مربی استقلال بشه.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۳ )