تمارض
مگر یک رکورد چقدر ارزش داشت؟ حسین حسینی انقدر خوب تمارض کرد و در نقشش فرو رفت که لباس او هم خونی شد. از سری استدلال های عادل و خبر آنلاین و دوستان پرسپولیسی (اون عده کمی که از دیروز این مسئله رو مطرح میکنن). تاج آشیانه همیشگی عقابها
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۱ )