رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر
چهره دو مربی در ملاقاتشون پیش از بازی گویای وضعیت روحی اشون پیش از بازی بزرگ یک چهارم نهایی بود. برانکو خندان در مقابل روبروف نگران.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )