از اینستاگرام مهدی رحمتی
تسلیت به خانواده دختر آبی که بدون برآورده شدن آرزویش چشم از جهان بست. ⭐️
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )