از اينستاگرام وریا غفوری
روزگاری ظاهر ژولیده علیه ظاهر آراسته و روزگاری ظاهر آراسته علیه ظاهر ژولیده کاش تعمق کند نگاه، در پی ظاهربینی و ظاهر سازی!
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.