در اعتراض به نحوه برخورد با خانم برگزار کننده قرعه کشی جام جهانی بزریل
این نمونه ای از رفتار ما با یک خانوم یا دختر ایرانی است که حجابش هم کامله .حالا شما انتظارتون از این قوم به حج رفته چیست؟ ریش ، گردن کج ، استفاده از کلمات عربی در حرف زدن،سرت رو پایین انداختن ، نگاه نکردن تو چشم دیگران ،حضور در مسجد و چفیه انداختن ،تعصب داشتن روی مادر و خواهر و زن و دخترت، سینه زدن و علی و حسین و فاطمه گفتن با تعصب دینی، اینها همه نهایت نشانه ها یا ظواهر و مشخصات یک فرد دیندار یا سالم و مسلمون در ایرانه ولی دیغ از چشم پاک ! فکر سالم ! از نگاه یک مرد ایرانی همه زنها چه متاهل چه مجرد چه پیر چه جوان همه بدکاره اند بجز خواهر و مادر خوشون و رحم به هیچ کس نمیکنند در هر مکانی و در هر حالتی و در هر شرایطی دنبال تست کردن خانومها هستند و همه ما می دونیم که مذهبی نماها از مردم معمولی بدترند .نمونه اش 3000 بسیجی معروف هستند که لشکر آقای نقدی شدن برای حمله به هرچی خوششون نمی یاد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )