این است اولین پرهوادارترین تیم آسیا!!! عشق است پرسپولیس و دیگر هیچ!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۹ )