دقیقی ۳ اخطاره بود!!!
اقای عزیز محمدی تا کی‌ ماست مالی: تأیید ۳ اخطاره بودن دقیقی‌ در سایت رسمی‌ تیم شهرداری
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )