از اينستاگرام عليرضا بیرانوند
پرسپولیس کبیر در آستانه قهرمانی دیگر است و راز این توفیق چیزی جز همدلی نیست. اما چه کردند متولیان این تاریخ ساز ترین باشگاه ایران ؟ هیچ!!! هرکس به دنبال فایده ای است و هیچ کس پاسخگوی این وضعیت اسف بار نیست تا بدان جا که مسئول حسابرسی یا ذی حساب هم خود را در زمره مالکان تلقی نموده مستبدانه در شرایط پرداخت حق بازیکنان اظهار نظر می کند! واضح است که شخص اول باشگاه قدرت تصمیم گیری ندارد و تحت تاثیر عده ای خاص اقداماتی خلاف منافع باشگاه انجام می دهد. دیگر مدیران نیز قطعاً از شکست ایشان خرسند خواهند شد. عجب از این همه آشفتگی! پرسپولیس این روزها همانند گوشت قربانی شده است و هر کس دنبال بردن تکه ای از آن است. اما ما به پیمانی که با هواداران بسته ایم پایبندیم ولی وای اگر مدیران برای بهره برداری و سود جویی بخواهند نفاق و گسستگی خود را به تیم سرایت دهند. دیگر کاری از دست بازیکنان و کادر فنی بر نخواهد آمد. امید است مسئولین ذی صلاح داد اعضای تیم را بستانند. هدف از انتشار این متن روشنگری بود که در صورت رخداد اتفاقی ناگوار هواداران علت را بدانند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.