فیلم بازی ۶ تایی‌ها پیدا شد.
روزنامه وزنی پیروزی یا همان پی روزی به اسنادی دست یافته که شاه فقید و اعمالش دستور نابودی فیلم دربی سال ۵۲ رو داده بودند.البته برای کمک به این روزی نامه بنده عکس نادری برایشان میفرستم که ادعای این روزنامه رو تایید میکنه!(بازم بگین تاجی ها بدن)بعله در این عکس شخص شاه خودش داشت از بازی عکس و فیلم میگرفت!اینهم سندش آقا.اما بعد از گل ششم شاه دوربین را بزمین میکوبد و میگوید چه نشستین که ایران و آبرو و حیثیت ما بر باد رفت!!الان پرسپولیسی ها انقلاب میکنن!!هر کی تو استادیوم بوده رو دستگیر کنین و تاجی ها را هم ببرین اوین شکنجه کنین..شاهدش هم مرتضی احمدی بود آقا.باز هم سند خواستین بگین براتون بفرستم
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۳ )