مقایسه
وقتی از افتخار صحبت میکنیم دقیقا منظورمان چیست، پی نوشت بماند که در ۲۲ بهمن ۵۷ و. در پی. تسخیر باشگاه تاج توسط شورشیان بسیاری از جامهای تاج آسیا به یغما رفت، اما باز هم با این وجود مقایسه کنید تفاوت میان ماه من و ماه گردون را (با احتساب بشقابهایش خخخ)
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )