پوکر قهرمانی
اگر لیگ تعطیل شود پرسپولیس قهرمان لیگ مثل پاریس ژرمن اگر هم که ادامه پیدا کنه شانس اول قهرمانی هست با ۱۰ امتیاز اختلاف...و میماند پوکر و بر باد رفتن توهم ۴ جعلی برای بار سوم!!!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )