از اينستاگرام مرتضی پورعلی‌گنجی
بزرگی واقعی به این نیست که از همه بهتر باشیم، بزرگی واقعی آن است که از آنچه قبلا بودیم بهتر باشیم
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )