امیرحسین فتحی!
سعادتمند، مدیرعامل استقلال:‌ در جلسه هیات مدیره، منزوی گفت حقوق مدیرعامل قبلی ۲۵ میلیون تومان بود و شما هم طبق قانون و عرف باید ۲۵ میلیون تومان بگیرید.‌ اما من گفتم طبق قانون تجارت، حقوق پایه مدیر عامل از ۱۵ میلیون شروع می‌شود و با کسر ۱.۵ میلیون تومان مالیات و بیمه جمعا می‌شود ۱۳.۵ تومان که من هم کمترین مبلغ را یعنی همان ۱۳/۵ میلیون تومان را نوشتم‌. ‌ عملکرد مدیر ۴۰۰ میلیونی:‌‌ ‌ ۱_ هزینه سرسام آور جذب بازیکنان خارجی و فسخ آنها (گرو، نیومایر، طارق، ایسما، منشا)‌ ‌ ۲_عدم توانایی در تهیه زمین تمرین حتی قبل از دربی‌ ۳_برکنار کردن شفر و ضرر ۵۰۰ هزاردلاری به استقلال‌ ۴_ فروش الهیار صیادمنش با رقم ۹۵۰ هزار دلار و عدم ارایٔه اسناد مالی و روشن سازی در مورد سرنوشت پول حاصل از این انتقال‌ ۵_سرکار گذاشتن هواداران در قضیه سوپرجام و هزینه های بیخود و بی جهت در این پرونده‌ ۶_ فراری دادن استراماچونی
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )