رونالدو لحظه ای پیش از برخورد توپ
شکار صحنه پیش از برخورد ضربه کاشته کینگ لیو صورت رونالدو
← لطفاً واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.