نوروزتان، پیروز...
آرزو میکنم این سال پایان حکومت سیاهی ها باشد...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )