عکس محمد رضا شاه افتتاح بازهای آسیایی تهران 1353
سلطنت طلب نبودم و نیستم ولی هر چی در بچگی به ما گفتند از ظلم تو بود و هر چی در بزرگسالی جستجو کردیم سربلندی تو بود...اگر چه ما در زمان تو نبودیم و گله هایی از عدم اصلاحات سیاسی به موقع تو را قبول داریم ولی انقلابیونی که دیروز شما رو به جرم دزدی و خیانت به مملکت بیرون کردن امروز دزدترین و مخربترین قوم حاکم شده اند . روزگاری تو در بهترین درآمد سالیانه نفت 40میلیارد دلار نفت فروختی و کشور بدون اقتصاد بدون تولید و عقب افتاده و صفر صفر را به کشور گل و بلبل در منطقه و جهان تبدیل کردی غرب و شرق از سرعت پیشرفت کشورت هراسان بودند حال می فهمیم که هنوز بعد از 35 سال کارخانه های عظیم و پالایشگاهای بی نظیر زمان تو هنوز در بورس ایران امروز بهترین هستند و ورزشگاهها و تاسیسات و فرودگاهها وراه آهن و دانشگاهها و پارکهایی که تو ساختی هنوز بهترین هستند و بعد سی سال حتی این قوم نتوانسته اند همانها را هم نگه داری کنند چه برسد به ساخت نمونه ای جدید. و قومی که 35 سال حاکمند حتی اگر برای 8سال جنگ خودساخته شان ،20 سال زمان برای استفاده از ثروتهای این کشور برای بازسازی هم بدهیم باز هم طی فقط هفت سال اخیر دهها و شاید صدها برابر زمان تو فقط نفت فروختند (حال پول پتروشیمی و گاز و غیره بکنار )ولی حتی یکی از آنهایی که تو ساختی را نتوانستند تا به امروز بسازند .موشکهای کره شمالی و روسی را همچون ماشین پراید بنام نسیم و صبا و تولید ملی تبلیغ می کنند ماهواره هایی که هرگز کاربردی ندارند و روز پس از تبلیغات به امان خدا رها می شوند، قبرستانها آباد و وسیع شده اند و امام زاده ها چند ده برابر و فقر بهترین بازار پررونق برای دین فروشان و مردمی با چشمانی بسته و ذهنهایی تکیده از حملات و بمباران تبلیغاتی ، می نالند و چنگ به دامان امامان می زنند که شاید فرجی شود ... نمی دونم قبلیه ارسال شد یا نه چون پیغام خطا داد....هنگ کرد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۷ )