به فال نیک گرفتن
مدت زیادی از اظهار نظر ایشان و به فال نیک گرفتن استخدام ویلموتس نمیگذره که ناگهان نظرشون عوض می‌شه حتما تا چند وقت دیگه میگه من از اول گفتم به درد نمیخوره.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )