از اينستاگرام سوشا مكانى
بعضی آدم‌ها ناخواسته همیشـه متـهم‌اند ! همیشـه مقصـرند!! بخاطر سڪوتشان، مهربانیـشان ... ڪَذشتـشان، بی‌ڪینه بودنـشان ... ڪمڪ نخواستنـشان، بی‌آزار بودنـشان ! و از همـه بدتـر اینڪه خوبی‌هایـشان زود فـرامـوش می‌شـود ...!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )