نظر سنجی
بنظر شما علت نگرفتن پنالتی چی بوده؟ من هرچی فکر کردم چیزی غیر از حرف +۱۸ تو ذهنم نیومده
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )