حکایت و سابقه آقای وزیر ورزش
کوروش جان آسوده بخواب یک حکومت و دولت (از نوع ولایی) پشت پرسپولیس ایستاده و هیچ چیزی منجمله داور و جعل قرارداد و رانت و غیره هم مانع حرکت طوفان سرخ نخواهد شد، فقط نمیدونم چرا تو آسیا و خارج هیچ افتخاری نداره، به قول راوی تاتر مشهور” شهر قصه” در زمان طاغوت کاش میشد با یک سطل ماست آب دریا را تبدیل به دوغ کرد، پی نوشت ستاره بعدی در راه است
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۶ )