استاد مرتضی احمدی عزیز.
دیروز تولد استاد مرتضی احمدی پیشکسوت تئاتر و تلویزیون بود استاد احمدی یک پرسپولیسی شیش آتیشه هست. من از طرف خودم تولدش رو بهش تبریک می گم. اینشاا... سایه اش از سر ما کم نشه.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )