یک مورد در هزاران
رحمان احمدی: نامه محرومیت من در آسیا برای پرسپولیس ارسال شد ولی اونا برای سپاهان نفرستادن تا این تیم حذف بشه همینا وقتی خودشون درگیر آسیا بودن با کمک رسانه ها القا میکردن بازی تیمای ایرانی در آسیا، جنبه ملی داره ولی خودشون با ناجوانمردی زمینه حذف یک تیم ایرانی رو فراهم کردن.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۰ )