اس اس ایران
یادتونه به حالت تمسخر میگفتن اسفند مرگ برای استقلال در راهه؟؟ اما به لطف پیرمرد دوست داشتنی آلمانی این تونل رو گل افشانی کردیم و ازش عبور کردیم. الهلال رو شکست دادیم فولاد رو شکست دادیم پرسپولیس رو شکست دادیم و ما مینویسم با العین توی خونه اش مساوی کردیم اما تو بخوان شکستش دادیم. این است همان استقلال دوست داشتنی که مدتها انتظارش را داشتیم
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۳ )