الماس سیاه
الماس سیاه سیخی دوزار، پول مفت دولتی که باشه، شیشه خورده میشه الماس، جیرینگ سکه میشه ندای قلب، نسیم هم میشه طوفان، صدای سوت فینال آسیا آرزوی دست نیافتنی خیلیا
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۵ )